Domov / Blog / Inžinieri vyvinuli separátor, ktorý stabilizuje plynné elektrolyty, aby boli batérie s ultranízkou teplotou bezpečnejšie

Inžinieri vyvinuli separátor, ktorý stabilizuje plynné elektrolyty, aby boli batérie s ultranízkou teplotou bezpečnejšie

20 Oct, 2021

By hoppt

Podľa správ zahraničných médií vyvinuli nanoinžinieri z Kalifornskej univerzity v San Diegu separátor batérie, ktorý môže pôsobiť ako bariéra medzi katódou a anódou, aby sa zabránilo vyparovaniu plynného elektrolytu v batérii. Nová membrána zabraňuje hromadeniu vnútorného tlaku búrky, čím zabraňuje nafúknutiu a explózii batérie.

Vedúci výskumu, Zheng Chen, profesor nanoinžinierstva na Jacobs School of Engineering na Kalifornskej univerzite v San Diegu, povedal: "Zachytením molekúl plynu môže membrána pôsobiť ako stabilizátor pre prchavé elektrolyty."

Nový separátor môže zlepšiť výkon batérie pri veľmi nízkych teplotách. Akumulátorový článok využívajúci membránu môže pracovať pri mínus 40 °C a kapacita môže dosahovať až 500 miliampérhodín na gram, pričom komerčná membránová batéria má v tomto prípade takmer nulový výkon. Vedci tvrdia, že aj keď sa nepoužije dva mesiace, kapacita batérie je stále vysoká. Tento výkon ukazuje, že membrána môže predĺžiť aj skladovateľnosť. Tento objav umožňuje výskumníkom ďalej dosiahnuť svoj cieľ: vyrábať batérie, ktoré dokážu poskytnúť elektrinu vozidlám v ľadovom prostredí, ako sú kozmické lode, satelity a hlbokomorské lode.

Tento výskum je založený na štúdii v laboratóriu Ying Shirley Meng, profesorky nanoinžinierstva na Kalifornskej univerzite v San Diegu. Tento výskum využíva konkrétny skvapalnený plynový elektrolyt na vývoj batérie, ktorá si po prvýkrát dokáže udržať dobrý výkon v prostredí mínus 60 °C. Medzi nimi je skvapalnený plynový elektrolyt plyn, ktorý je skvapalnený pôsobením tlaku a je odolnejší voči nízkym teplotám ako tradičné kvapalné elektrolyty.

Ale tento druh elektrolytu má chybu; je ľahké prejsť z kvapaliny na plyn. Chen povedal: "Tento problém je najväčším bezpečnostným problémom tohto elektrolytu." Je potrebné zvýšiť tlak, aby sa molekuly kvapaliny skondenzovali a elektrolyt sa udržal v kvapalnom stave, aby sa elektrolyt mohol použiť.

Chenovo laboratórium pri riešení tohto problému spolupracovalo s Mengom a Todom Pascalom, profesorom nanoinžinierstva na Kalifornskej univerzite v San Diegu. Spojením odborných znalostí počítačových expertov, ako je Pascal, s výskumníkmi ako Chen a Meng, bola vyvinutá metóda na skvapalnenie odpareného elektrolytu bez rýchleho použitia príliš veľkého tlaku. Vyššie uvedení pracovníci sú pridružení k Vedeckému a inžinierskemu centru pre výskum materiálov (MRSEC) Kalifornskej univerzity v San Diegu.

Táto metóda si požičiava z fyzikálneho javu, pri ktorom molekuly plynu spontánne kondenzujú, keď sú zachytené v malých nano-priestoroch. Tento jav sa nazýva kapilárna kondenzácia, ktorá môže spôsobiť, že sa plyn stane kvapalným pri nižšom tlaku. Výskumný tím použil tento jav na skonštruovanie separátora batérií, ktorý dokáže stabilizovať elektrolyt v batériách s ultranízkou teplotou, elektrolyt skvapalneného plynu vyrobený z fluórmetánu. Výskumníci použili na vytvorenie membrány porézny kryštalický materiál nazývaný kovovo-organická konštrukcia (MOF). Jedinečná vec na MOF je, že je plná drobných pórov, ktoré dokážu zachytiť molekuly fluórmetánu a kondenzovať ich pri relatívne nízkom tlaku. Napríklad fluórmetán sa zvyčajne zmršťuje pri mínus 30 °C a má silu 118 psi; ale ak sa použije MOF, kondenzačný tlak poréznej látky pri rovnakej teplote je iba 11 psi.

Chen povedal: "Toto MOF výrazne znižuje tlak potrebný na to, aby elektrolyt fungoval. Naša batéria preto môže poskytnúť veľké množstvo kapacity pri nízkych teplotách bez degradácie." Výskumníci testovali separátor na báze MOF v lítium-iónovej batérii. . Lítium-iónová batéria pozostáva z fluórkarbónovej katódy a lítiovej kovovej anódy. Môže ho naplniť plynným fluorometánovým elektrolytom pri vnútornom tlaku 70 psi, oveľa nižšom ako je tlak potrebný na skvapalnenie fluorometánu. Batéria si stále dokáže udržať 57 % svojej izbovej teploty pri mínus 40 °C. Naproti tomu pri rovnakej teplote a tlaku je výkon komerčnej membránovej batérie využívajúcej plynný elektrolyt obsahujúci fluórmetán takmer nulový.

Mikropóry založené na separátore MOF sú kľúčové, pretože tieto mikropóry dokážu udržať v batérii prúdiť viac elektrolytov aj pri zníženom tlaku. Komerčná membrána má veľké póry a pri zníženom tlaku nedokáže zadržať molekuly plynného elektrolytu. Mikroporéznosť však nie je jediným dôvodom, prečo membrána za týchto podmienok dobre funguje. Membrána navrhnutá výskumníkmi tiež umožňuje pórom vytvárať súvislú cestu z jedného konca na druhý, čím sa zabezpečuje, že lítiové ióny môžu voľne prúdiť cez membránu. V teste je iónová vodivosť batérie s použitím novej membrány pri mínus 40 °C desaťnásobkom vodivosti batérie s komerčnou membránou.

Chenov tím v súčasnosti testuje separátory na báze MOF na iných elektrolytoch. Chen povedal: "Podobné efekty sme videli. Použitím tohto MOF ako stabilizátora sa môžu adsorbovať rôzne molekuly elektrolytu, aby sa zlepšila bezpečnosť batérií, vrátane tradičných lítiových batérií s prchavými elektrolytmi."

close_white
zavrieť

Sem napíšte dopyt

odpovedzte do 6 hodín, akékoľvek otázky sú vítané!